אנחנו ממש בסוף השנה, ויש כל כך הרבה דברים שיש לטפל בהם לפני שהשנה מסתיימת.
היום אני רוצה לתת לכם טיפ נוסף:
הפקדה לפנסיה וקרן השתלמות

  1. לעצמאים קיימת חובת הפקדה לפנסיה עד גובה מחצית השכר הממוצע במשק (61,638 ₪ בשנה) שיעור של 4.45% – כלומר סכום של 2,743 ש”ח.
  2. מעבר לכך, יש להפקיד לפנסיה עוד 12.55%. כלומר שאם הרווח שלך בשנת 2019 הוא 80,000 ₪ בשנה, עלייך להפקיד לפנסיה עוד 2,304 ש”ח = 12.55% (80,000-61,638)*
  3. כמו כן עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות בשיעור של 4.5% מהרווח השנתי שלו, ועד לסכום של 11,880 ש”ח בשנה שיוכרו כהוצאה מוכרת.
    כלומר אם הרווח שלך בשנת 2019 הינו 80,000 ש”ח (כמו בדוגמא) תוכלי להפריש עוד 3,600 ש”ח שיוכרו לך כהוצאה מוכרת.

אז למה זה כדאי?

  1. קודם כל החוק מחייב את כל העצמאים להפריש לפנסיה – ונדרש לעשות זאת עד תום שנת המס (עד ליום 31/12/2019), אחרת יוטל קנס של 500 ₪ לשנה.\
  2. הפקדות אלו מוכרות כהוצאות מוכרות ומפחיתות את חבות המס שלך.
  3. חיסכון לפנסיה הוא חשוב לשנים בהם כבר לא תוכלו להתפרנס, כמו כן יש בו מרכיב של ביטוח אובדן כושר עבודה – שלא נדע.
  4. הפקדות לקרן השתלמות הן החסכונות הכי אטרקטיביים במשק! גם מאפשרים לכם להכיר בסכומים כהוצאה מוכרת, וגם הרווחים פטורים ממס! הקצ’ היחיד – שיש להמתין 6 שנים ממועד פתיחת הקרן כדי למשוך את הכספים בפטור ממס.

אציין שאם אתם גם שכירים במקביל, הדרישות מעט משתנות, אך ההטבות נותרות זהות.

אז… למה אתם מחכים? צלצלו לסוכן הפנסיוני שלכם ובקשו ממנו להפקיד 