מפקד מלאי

 1. את ספירת המלאי יש לערוך בסוף יום 31/12/2019 / לפני תחילת עבודה ב01/01/2020. (במידה ומחליטים לערוך את ספירת המלאי לפני תאריך זה, יש לתעד את כל התנועות שנכנסו ויצאו מהמלאי ממועד הספירה ועד 31/12/2017, בכל אופן אי אפשר לבצע את הספירה בפער גדול מ10 ימים מ31/12/2019 ללא אישור מס הכנסה)
 2. את המלאי יש לסדר לקראת הספירה לפי סוגים:
  1. מלאי חומר גלם
  2. מלאי תוצרת בעיבוד
  3. מלאי תוצרת גמורה
  4. מלאי מת / שלא ניתן למכרו
 3. הספירה מבוצעת על כל פריטי המלאי המוחשיים הנמצאים במחסני החברה.
 4. את הספירה יש לערוך במקביל בכל אחד ממחסני החברה.
 5. במהלך ספירת המלאי לא נכנסים ולא יוצאים פריטים מהמלאי.
 6. עדיפות כי בעת ספירת המלאי יהיו 2 סופרים שיספרו במקביל כדי למנוע טעויות בספירה.
 7. יש להכין גיליונות לספירת המלאי.
  1. על הגיליונות להיות מחולקים לפי סוגי המלאי ולפי מחסנים ולציין את פריטי המלאי השונים ויחידות המידה שלהם.
  2. אין לציין בגיליונות את מספר הפריטים שצריכים להיות במלאי מכל פריט.
  3. הגיליונות השונים יהיו ממוספרים בסדר עוקב.
  4. על הגיליונות לציין את תאריך ביצוע הספירה ושמות הסופרים.
  5. במהלך הספירה יש לרשום את כמות הפריטים שנספרו על גבי הגיליון לצד תיאור הפריטים שנספרו.
  6. אין צורך לרשום את מחיר הפריט.
 8. כל פריט שנספר מסומן כפריט שנספר על מנת שלא יספרו פריטים פעמיים.
 9. אם קיימים במלאי פריטים שאינם בבעלות העסק, יש לציין זאת על גבי גליון הספירה.
 10. בתום הספירה על הסופרים לחתום על גיליון הספירה לצורך זיהוי הסופרים.

ספירת קופה

 1. יש להפקיד את כל המזומנים הנמצאים בידינו עד ליום 31/12/2019, כך שלא תישאר יתרת מזומנים שאינם בבנק.
 2. במידה ונותרה יתרת מזומנים בידינו שלא הופקדה ב31/12/2019 יש להכין קובץ מסודר עם תיעוד ספירת היתרה לפי סוגי שטרות / מטבעות וכמות מכל סוג. את היתרות יש לסכום ולוודא שתואם לספירת המזומנים הנמצאים בידינו. יש לחתום על גבי קובץ הספירה.
 3. יש להפקיד את כל השיקים שהתקבלו מלקוחות ומועד פירעונם הגיע עד ליום 31/12/2019. כך שלא תישאר יתרת שיקים שמועד פירעונה הגיע וטרם הופקדה.
 4. במידה ונותרה יתרת שיקים שמועד פרעונם הגיע וטרם הופקדו יש להכין קובץ מסודר המפרט את מספר השיקים שנותרו בידינו, מועד הפרעון, ממי התקבל השיק, סכומו. יש לסכום את היתרה ולחתום ליד הסכום לאישור הסכום שהתקבל כי הוא תואם ליתרת השיקים שבידינו.
 5. עבור שיקים שמועד פירעונם טרם הגיע:
  1. יש להכין רשימה מסודרת הכוללת פרטים אודות השיק כמו: מספר השיק, ממי התקבל השיק, סכומו, מועד פירעון צפוי.
  2. את הרשימה יש למספר ולסכום.
  3. יש לחתום בתחתיתה לאישור סכום השיקים בקופה.
 6. קופה קטנה שנרשמת לפי חשבוניות:
  1. יש לידע את העובדים כי עליהם להעביר את כל החשבוניות והקבלות לצורך קבלת החזר הוצאות עד 31/12/2019.
  2. לכל עובד יש לשלם את החזר ההוצאות בהתאם.
  3. במידה ונותרת יתרה פתוחה שלא שולמה, יש להכין קובץ המפרט את סכום היתרה, מהות ההוצאה, ומי זכאי להחזר בגינה.

הנהלת חשבונות

 1. יש לדאוג לשלם את כל החשבוניות שהתקבלו עד 12/2019 עד ליום 31/12/2019 (על פי תנאי התשלום)
 2. את כל החשבוניות יש לאסוף ולהעביר להנהלת החשבונות עד 15/01/2020 (עדיף כמובן לפני) לצורך דיווח המע”מ (בדומה לכל חודש).
 3. יש להעביר להנהלת החשבונות את כל הדיווחים בגין העובדים עד ליום 09/01/2020 לצורך הכנת המשכורות ותשלומם במועד.